Điểm Thưởng Dành Cho Ngọc Đại Nhân

 1. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2021

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

 2. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2021

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa