Điểm Thưởng Dành Cho Thiênanyeudau

 1. 50
  Thưởng vào: 12 Tháng mười 2021

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 2. 10
  Thưởng vào: 9 Tháng mười 2021

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 3. 10
  Thưởng vào: 8 Tháng mười 2021

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn