Điểm Thưởng Dành Cho Trùm

 1. 15
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2021

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 50
  Thưởng vào: 1 Tháng sáu 2020

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 3. 10
  Thưởng vào: 17 Tháng ba 2020

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 4. 10
  Thưởng vào: 13 Tháng ba 2020

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn