kiếm tiền

 1. Ngọc Đại Nhân
 2. minhtran97
 3. Sói
 4. Chin
 5. Chin
 6. huihuiwang
 7. Sói
 8. Wall-E
 9. Sói
 10. Ghost
 11. Sói
 12. Trùm