Các cảnh giới tu luyện trong truyện Tinh Thần Biến

Thảo luận trong 'Thư Viện VOZ' bắt đầu bởi Ghost, 13 Tháng chín 2020.

 1. Ghost

  Ghost New Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  47
  Tinh Thần Biến là một trong những tác phẩm của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị có hệ thống tu luyện khá phong phú. Sau đây hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

  Phàm Nhân Giới:

  Tu Sĩ:

  Hậu Thiên Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tiên Thiên Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Kim Đan Kỳ (độ tứ cửu trọng kiếp 4 đạo thiên lôi) : Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Nguyên Anh Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Động Hư Kỳ (độ lục cửu trọng kiếp 6 đạo thiên lôi) : Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Không Minh Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Độ Kiếp Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Đại Thành Kỳ (độ cửu cửu trọng kiếp thành công) : Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tán Tiên, Tán Yêu, Tán Ma (độ kiếp thất bại) : Chia làm 12 tinh

  Tiên, Ma, Yêu Giới:

  Thiên Tiên, Thiên Yêu, Thiên Ma: Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

  Kim Tiên, Yêu Vương, Ma Vương: Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

  Tiên Đế, Yêu Đế, Ma Đế: Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

  Thần Giới:

  Nhân Thần: Hạ Cấp --- Trung Cấp --- Thượng Cấp

  Thiên Thần: Hạ Bộ --- Trung Bộ --- Thượng Bộ (Lĩnh ngộ không gian pháp tắc)

  Thần Vương (Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc: Gia Tốc, Tĩnh Chỉ)

  Thiên Tôn (Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc: Đảo Lưu)

  Tinh Thần Biến tu luyện:

  Phàm Nhân Giới:

  Hậu Thiên Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tiên Thiên Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tinh Vân Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Lưu Tinh Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tinh Khắc Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Hành Tinh Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Độ Kiếp Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Hằng Tinh Kỳ: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Tiên, Ma, Yêu Giới:

  Ám Tinh: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Hắc Động: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Nghiêm Điểm: Tiền Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

  Thần Giới:

  Càn Khôn

  Vũ Trụ Sơ Khởi

  Vũ Trụ Đại Thành: Phàm Nhân Giới --- Tiên, Ma, Yêu Giới --- Thần Giới

  Chưởng Khổng Giả: Người sáng tạo ra vũ trụ, thường được chưởng khổng giả đời trước lựa chọn.