Phương thức huy động vốn của công ty cổ phần như thế nào?

Thảo luận trong 'Tư Vấn & Hỏi Đáp' bắt đầu bởi ChuyenvienHuong, 27 Tháng bảy 2021.

 1. ChuyenvienHuong

  ChuyenvienHuong Active Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1
  Huy động vốn là một hoạt động làm tăng số vốn của doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề mở rộng việc huy động vốn là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp, là quyền tự do kinh doanh của công ty. Tùy theo các đặc điểm cụ thể và loại hình doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có thể có các phương thức tạo vốn và huy động vốn khác nhau.

  [​IMG]

  Khái quát về Công ty cổ phần

  Căn cứ theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần; cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng tối thiểu là 03 thành viên và không bị hạn chế số lượng tối đa.

  Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác một cách tự do. Chỉ trừ trường hợp, cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu đạt được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc nếu Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi đã được nêu rõ trong cổ phiếu cổ phần tương ứng.

  Các Cổ đông sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về vấn đề các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

  Vốn của công ty cổ phần

  Vốn của các công ty cổ phần, các doanh nghiệp là giá trị được tính bằng tiền của tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của các doanh nghiệp, có quyền sử dụng hợp pháp trong kinh doanh.

  Cũng như các chủ thể khác, công ty cổ phần phải có vốn để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Đây là hình thức loại hình công ty đối vốn, nên vấn đề vốn của công ty cổ phần sẽ rất phức tạp. Vốn của công ty cổ phần có 02 loại dựa vào căn cứ nguồn gốc hình thành: Vốn tín dụng (vốn vay) và vốn của chủ sở hữu:

  Vốn tín dụng là vốn hình thành từ việc đi vay với nhiều hình thức khác nhau như, vay của các tổ chức, cá nhân ;vay từ ngân hàng.. nhưng không trái với quy định của pháp luật ban hành.

  Vốn của chủ sở hữu là vốn do công ty cổ phần tự bổ sung từ lợi nhuận của công ty và vốn hình thành từ nguồn đóng góp của các cổ đông.

  [​IMG]

  Các phương thức huy động vốn

  Hình thức huy động vốn thông qua phát hành cổ phần

  Ngay tại Khoản 3 Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2020 cũng quy định về phương thức này. Cụ thể hơn về vấn đề này, có thể hiểu đây là phương thức chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ của công ty thông qua việc tăng thêm số lượng cổ phần. Việc chào bán cổ phần được thực hiện dưới các hình thức sau đây: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phần riêng lẻ; chào bán cổ phần ra công chúng;

  Phát hành trái phiếu

  Theo quy định được ban hành tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu. Trái phiếu là chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể, trong khoảng thời gian với một lợi ích nhất định và quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ. Trái phiếu thực ra là một hình thức tăng vốn vay của Công ty cổ phần.

  Huy động nguồn vốn góp ban đầu.

  Để đạt được đầy đủ các điều kiện thành lập công ty cổ phần, nguồn vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố thiết yếu mang tính tiền đề để quyết định để có thể quyết định thành lập một công ty. Cổ đông là chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong hệ thống điều hành của công ty và phải chịu trách nhiệm hữu hạn trên trị giá số cổ phần mà họ được quyền nắm giữ. Do đó, khi được thành lập thì công ty cổ phần phải huy động được đủ nguồn vốn đóng góp của các cổ đông đồng sáng lập. Pháp luật đã ban hành đầy đủ quy định các cổ đông sáng lập phải bắt buộc cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% giá trị tổng số cổ phần phổ thông được chào bán. Như vậy, các cổ đông phải cùng nhau nắm giữ tối thiểu là 20% giá trị số cổ phần như dự tính phát hành, số cổ phần còn lại sẽ được dùng để phát hành huy động đủ số vốn điều lệ.

  Việc huy động được đầy đủ nguồn vốn góp ban đầu giúp cho doanh nghiệp có thể hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn mà không bị phụ thuộc vào bất cứ yếu tố bên ngoài nào.

  Ngoài các phương thức trên, công ty cổ phần còn có các hình thức huy động vốn khác đã được pháp luật công nhận và ban hành trong Điều lệ như hình thức vay tài sản, vay tín dụng, giữ lại lợi nhuận để có thể tái đầu tư và chuyển thành cổ phần cho các cổ đông, chuyển từ các quỹ sở hữu, chuyển trái phiếu thành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật đã ban hành và thông qua một cách hợp lệ..
   
  ThiênanyeudauMộ Thanh thích điều này.
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2021
 2. Đang tải...
 3. Thiênanyeudau

  Thiênanyeudau Junior Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  42
  Mỗi công ty sẽ có những cách huy động vốn khác nhau, như phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu, huy động vốn từ vốn góp ban đầu, kêu gọi nhà đầu tư.. quan trọng là lợi nhuận mang lại và cách chia lợi nhuận,
   

Chia sẻ trang này